Anne-Marie Körling är för alla verksamma lärare en välkänd röst som outtröttligt arbetar för att främja läsandet i skolorna runt om i landet. Hon är lärare och opinionsbildare, före detta läsambassadör och uppskattad debattör och nu lagom till den nya terminen kommer hennes lättlästa stridsskrift Väck läslusten i skolan!

– Alltså, läslust, jag blir så trött. Sånt håller inte jag på med.

Sa en mellanstadielärare när vi tillsammans funderade över hur resultaten på NP i svenska i åk 6 skulle kunna förbättras när det kommer till läsförståelsedelarna. Ett gäng elever, främst pojkar, hade inte läskondition och strategier för att klara mer än den absolut nödvändiga läsningen och dit hör inte skönlitteratur. Liknande resultat visar sig också på nationell nivå och med sin bok hoppas Anne-Marie Körling kunna ruska om, väcka och påminna alla lärare att de har möjlighet att skapa förutsättningar för alla skolelever att utvecklas från att vara läskunniga till att bli läsare.

Hon skriver om att klassrummet måste vara en plats där man får läsa, inte en plats där man ska läsa och särskilt varmt om mitt hjärta ligger hennes uppmaning om att vi inte får glömma skolan kompensatoriska uppdrag. Samhället ska vara generöst när det handlar om att skapa möjligheter till läsning, skolans undervisning, skolbibliotekarier och stadsdelsbibliotek är viktiga aktörer för att eleverna skall läsa av lust och inte enbart för att svara på frågor, få större ordförråd eller bättre betyg. Jag arbetar som speciallärare på grundskolan och visst kan jag se ett allt tydligare fokus på den instrumentella delen av läsningen och mindre fokus på skönlitteraturens möjligheter som underlag till samtal och diskussioner, stilla nyfikenhet eller väcka frågor.

Högläsning är rubriken för ett av de 9 kapitlen och det märks att Anne-Marie brinner för meningsfull högläsning. Hon påminner om att gemensamma texter som en klass får höra och funderingar, samtal och diskussioner kring innehåll, form, budskap, egna erfarenheter utifrån det just lästa är utmärkta sätt att bearbeta högläsning. Ibland är det läge att bearbeta, ibland bara läsa och lyssna. Det kollektiva lyssnandet kan ibland fylla helt andra syften som till exempel skapa trygghet och arbetsro, alla blir automatiskt inkluderade i textens värld och klassen bygger upp en gemensam erfarenhet. Ingen uppgift, inget diskutera i smågrupper eller skriva en text utifrån det man just hört behöver följa men det handlar förstås om att (min egen reflektion) att välja det man lärare läser med omsorg. Eller kanske inte? Ett av alla de tips som Körling delar med sig av i bokens avslutande del är att börja varje dag och avsluta varje dag med samma rutin. 90 sekunders högläsning ur en av elevernas egenvalda böcker, eleverna kan säga ett sidnummer och så börjar man läsa. Läsandet kan följas upp på många olika sätt beroende på den snutt man läst och ibland kanske man inte följer upp alls utan bara visar boken framsida och titel, nämner författare och illustratörs namn.

Väck läslusten i skolan är en mycket verksamhetsnära bok som jag hoppas når till alla olika skolformer och skolstadier. Den är tankeväckande och nyanserar debatten som förs kring svensk skola som så ofta handlar om resultat och annat mätbart. Avkodningsförmåga x läslust x motivation genererar läsare. Var så säkra! Anne-Maries bästa tips för att få elever intresserade av läsning är två. Bär omkring en bok hela tiden vart du vandrar i skolan (och passar det så högläs en sida då och då) och ta dig tid att lyssna på elevernas tankar och upplevelse av det de läst. Visa intresse och du får intresse.


Om boken

Väck läslusten i skolan, Anne-Marie Körling, En bok för alla, (2022), 184 s

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.