Sagor i skolan – kan det verkligen vara något? Är det inte lite mossigt?

Neeeeeej! Inte alls säger jag, och många andra som dagligen möter barn och ungdomar. Sagor och sägner från hela världen är fantastiska texter att läsa och berätta och fångar ofta elevernas intresse.  I sagans värld så finns de stora livsfrågorna formulerade och presenterade i en form som många kan ta till sig. I alla tider och på många platser jorden runt har människor använt berättelser för att hjälpa människor att hantera sina liv, diskutera moraliska dilemman,  samhällets värderingar och normer.

Det finns en fantastisk fin bok till hjälp för alla som vill arbeta med sagor i skolan eller kanske läsa en saga och diskutera den hemma. I Värdefulla sagor – Lyft värdegrunden genom berättande har Per Gustavsson och Mikael Thomasson samlat 35 sagor och sägner från hela världen som är utvalda att passa extra bra som underlag för arbete med värdegrundsfrågor i skolan. Under rubriker som Demokrati, Människolivets okränkbarhet, Individens frihet och integritet, Alla människors lika värde, Jämställdhet mellan kvinnor och män, Solidaritet med svaga och utsatta och Respekt för vår gemensamma miljö finns sagor berätta och samtala om. Boken innehåller också metodtips och varje saga avslutas med frågeställningar att diskutera eller aktiviteter att göra tillsammans. Jag gillar att sagorna i urvalet är lite olika långa och indelningen i olika teman gör samlingen mycket användbar. Mikael Thomasson, som själv arbetar som berättarpedagog, skickar med 7 goda råd till alla som vill arbeta med berättande i skola:

1. Berätta bara det du själv tycker om. (inte så självklart som man kan tro)
2. Försök inte minnas orden, minns den röda tråden och använd sedan dina egna ord.
3. Läs berättelsen så många gånger att du kan den i stora drag. Lägg sedan undan boken och träna genom att berätta högt för dig själv eller för en vän.
4. Anpassa folksagan till dig och din barngrupp. Den berättelse du läst är bara en version av sagan, gör din egen. Då gör du så som sagoberättare gjort i alla tider
5. Var dig själv, det räcker långt. Du behöver inte vara skådespelare, det du skall göra är att ge en berättelse. Skådespelet sker inne i barnens huvuden
6. Om det blir rörigt i gruppen när du börjar berätta för barnen, ha is i magen, ofta sitter barnen som ljus en bit in i berättelsen, när filmen gått igång i deras huvuden
7. Bästa sättet att utveckla en berättelse är att berätta den om och om igen för publik. Muntligt berättande är en dialog där är historien ofta påverkas av publikens reaktioner.


Om boken

Värdefulla sagor, Per Gustavsson, Mikael Thomasson, Natur & Kultur (2015), 132 sidor


2 kommentarer

Lekfulla sagor – skapa gemenskap och glädje genom berättande – Boktips för unga · maj 11, 2022 kl. 20:28

[…] inte Gränslösa sagor och Värdefulla sagor som är sagosamlingar i samma […]

lekfulla sagor – en samling att äga! – och dagarna går … · maj 14, 2022 kl. 18:20

[…] inte Gränslösa sagor och Värdefulla sagor som är sagosamlingar i samma […]

Kommentarer är stängda.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.