Karin Herlitz bok Skönlitteratur i undervisningen är en lättläst introduktion till att arbeta med gemensam läsning i klassrummet. Herlitz är gymnasielärare och det märks att hon befinner sig i klassrummet, vilket gör att tipsen känns handfasta och övningarna realistiska att genomföra. Boken har undertiteln ”Mod och metod för arbete med läsning i klassrummet” och det är en talande sådan. Eftersom elever läser allt mindre krävs en hel del mod för att ägna sig åt gemensam läsning, men också tid och kunskap. Ovana läser tycker med självklarhet att läsning är jobbigt och det är deras lärares ansvar att se till att de ändå läser i skolan.

Skönlitteratur i undervisningen är indelad i två delar. Den första fokuserar på ungas attityder till läsning och ger argument till varför lektionstid bör användas till läsning. Herlitz har samma käpphäst som jag, det vill säga att elever inte ska lämnas ensam med sin läsning och att undervisning är nyckeln till läsframgång. Viktigt är också att läraren väljer litteratur med omsorg och Herlitz ger konkreta förslag på hur ett sådant urval kan gå till.

Bokens andra del innehåller konkreta tips på hur du som lärare kan lägga upp läsprojekt kring gemensamma böcker. Allt från förslag på hur du kan inleda, vilka övningar som passar under läsningen och hur projektet kan examineras. För den som är ny i yrket eller som inte har arbetat med gemensam läsning tidigare är det med säkerhet en stor hjälp. Själv känner jag att det inte är mycket nytt, men så har jag också arbetat i snart 25 år och har alltid haft läsningen i fokus. Jag skulle definitivt rekommendera boken för den som är nyare i yrket.


Om boken

Skönlitteratur i undervisningen av Karin Herlitz, Whip media, (2021), 94 sidor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.