Välkommen till denna blogg som på ett strukturerat och lättnavigerat sätt bjuder på boktips för barn och unga med fokus på läsning i skolan. Korta beskrivningar av böckerna kombineras med åldersrekommendationer och förslag på teman som böckerna kan ingå i.

Vi som skriver arbetar båda inom skolan och är också erfarna bloggare.

Linda driver flera bloggar, bland annat enligto.se om böcker och läsning, samt ordklyverier.se om undervisning. Sedan 1999 arbetar hon som lärare i främst svenska, men också historia, engelska och svenska som andraspråk. Sedan ganska många år tillbaka är arbetsplatsen Lerums gymnasium utanför Göteborg och just nu undervisar hon i svenska och historia på Estetiska programmet.

Anna är lärare (1-7) i svenska, SvA, SO, engelska samt matematik och driver bloggen och dagarna går … Hon har 18 års klasslärarskap i bagaget och arbetar sedan många år som speciallärare i Göteborg. Undervisningen bygger ofta på skönlitteratur och den är anpassad för elever med svenska som andraspråk. En del av uppdraget innefattar att på låg och mellanstadiet stimulera till läslust och genomföra läsfrämjande aktiviteter.

Kontakt: info@boktipsforunga.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.