”Men han har ju inga kläder på sig!” Så lyder den välkända frasen i H C Andersens Kejsarens nya kläder som många, många känner till. All klä av den mäktigaste mannen in på bara kroppen, det kan kanske bara ett barn? Att barnet är den som är klok och ser världen som det är gör att sagan är mycket tacksam att använda i klassrumsundervisningen. Tack En Bok för alla som har gett ut den på nytt med härliga illustrationer av Emma Ganslandt. Sagor är en tacksam texttyp att arbeta kring och det är lätt att få till arbeten som inkluderar många av svenskämnets kunskapskrav. Man, kan utifrån ålder och gruppens behov, finna arbetsmoment som prickar in precis det som passar. Jag har ofta arbetat ämnesöverskridande med bild och en särskilt lyckad variant var när vi i åk 3 delade upp sagan i 14 delar. I par fick eleverna i uppgift att illustrera sin del av sagan och förbereda sig på att läsa den högt. Sedan spelade vi in allas högläsning, scannade alla bilder och satte ihop till en film. I ett sådant arbete kan man träna allt ifrån att befästa kronologisk ordning, återberätta muntligt och skriftligt, samtala kring införande av magi och fantasi i egna texter, diskussioner av sensmoral och att stärka tron på att man ska lyssna på sin egen röst.

Väldigt, väldigt ofta är det så att jag promenerar på ett museum eller på en konsthall och så får jag en idé till ett lektionsupplägg. Vid ett tillfälle var det en utställning på akvarellmuseet i Skärhamn som gjorde att jag gick igång. Eva Lindström har gjort illustrationerna till Barbro Lindgrens text som i sin tur baserar sig på H C Andersens saga och boken heter Nu leker vi den fula ankungen. Ankmamman framställs i den här versionen av sagan som en inkluderande och mamma som välkomnar alla sina barn oavsett hur de ser ut. Jag har använt boken för att skapa illustrationer i en begränsad färgskala (där jag jämförde den tecknade varianten från Disney), vi har byggt titthus av skokartonger där sagan framställts i tablåer som eleverna har berättat till och naturligtvis så lämpar sagan sig mycket bra för att diskutera värdegrundsfrågor. Jag har ofta jobbat med de nordiska språken i samband med vikingatiden i åk 4 och i samband med det så passar en fortsättning med danska och norska. Klart att jag ska börja med ett textsamtal med utgångspunkt i Barbro och Evas bok, fortsätta med att se den tecknade filmen på danska om den Grimme Elling för att avsluta med fakta om Hans Christian Andersen.

Alltid med språket och litteraturen som nav. Alltid!


Om boken

Kejsarens nya kläder av H C Andersen, En bok för alla, (2022), 32 sidor


Om boken

Nu leker vi den fula ankungen av Barbro Lindgren och Eva Lindström, Rabén & Sjögren, (2014), 32 sidor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.