På vårkanten är det ofta aktuellt att arbeta med grodan och grodans livscykel i lågstadiet. En favorit bland grod-böcker är de om grodan och hans vänner av Max Velthuijs, ofta läses de och älskas i förskolan men böckerna passar utmärkt att arbeta med också på lågstadiet. Nu finns en samlingsvolym där 6 av bilderböckerna kan hittas. Grodan och vännerna innehåller både Grodan och kärleken som jag brukar använda i undervisningen i samband med alla hjärtans dag och Grodan och främlingen som passar extra bra att läsa av tider av flykt och migration. Berättelserna passar utmärkt att högläsa och använda som samtalsunderlag, de är också perfekta att återberätta. Ett exempel från åk 1 visar jag här: Först läste vi Grodan och räven, tittade noga på bilderna och pratade om både handling, känslor och budskap. Nästa lektion var det dags att återberätta.

Vi läste igen och sedan var det dags att ordna de sex bilderna i kronologisk ordning. Först tillsammans på mattan och sedan på egen hand. Fokus på orden, först, sedan, till sist. I den lilla gröna boken skulle bilderna sättas i ordning och klippa, ordna och limma in var tillräckligt utmanade för den lektionen. Sedan var det dags att skriva. Fokus inkodning, mellanrum mellan orden och punkt sist. Utvecklingen i små steg mot en funktionell läsning och skrivning fortsätter. 

Samlingsvolymen Grodan och vännerna av Max Velthuijs är perfekt som grund till ett otaligt antal lektioner och jag rekommenderar att komplettera med de tecknade filmerna.


Om boken

Grodan och vännerna av Max Velthuijs, Förlaget Berghs (2019), 156 sidor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.