”Den pedagogiska utmaningen är inte längre att lära eleverna läsa, utmaningen är att få eleverna att vilja läsa.”

Så inleder Maria Björsell sin bok Läscoachens ABC som har undertiteln – att bygga och coacha fram läshunger och det här är en bok som på ett tydligt, enkelt och handfast sätt inspirerar till att arbeta med läsning. Alla pedagoger – oavsett ålder på elever eller ämne måste ta sig an utmaningen att främja barn och ungdomars läsning, läsning bygger språk som bygger tanke som leder till bildning som kan leda hur långt som helst.

Maria Björsells bok är uppdelad i tre delar, inledningen är den något mer teoretiska delen där hon redogör för barns språkutveckling, olika läsinlärningsmetoder och hur läsning genom barndomen påverkar barnets sätt att själv uttrycka sig, skapar läshunger och ger mod och kraft att ta sig an den mödosamma läsklättringen mot en snabb och säker läsning som är fylld av intressant och utmanande innehåll. Hon tar upp läsande förebilder, hur pedagogen kan fungera som coach och hur villigt det är att sätta relevanta mål i samtalen med elever. Särskilt kapitlet kring framgångsfaktorer skall jag återkomma till i samtal om läsning med studenter och kollegor.

I del två av boken ger Björsell ett stort antal konkreta tips på hur man kan genomföra boksamtal tillsammans med elever, hon ger förslag på texttyper och har anpassningar utifrån läsvana. De modeller som hon använder finns också som PDF er att själv skriva ut och jag ser det här som en sån där bok som väldigt många lärare och studenter efterfrågar. Läscoachens ABC är inget snabbspår till läshunger i vart enda klassrum men det är en praktisk och tydlig början som kan läsas av många i ett kollegium. Jag hoppas att boken blir spridd och läst i många kollegium!


Om boken

Läscoachens ABC, Maria Björsell, Bonnierförlagen Lära (2020), 113 sidor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.