I kursen Svenska 3 på gymnasiet har jag i några år arbetat med litteratur från mer ovanliga litteraturländer och en bok som eleverna brukar uppskatta är Memorys bok av Petina Gappah.

Gappah tar oss med till ett kvinnofängelse i Harare, Zimbabwe, där albinoflickan Memory väntar på sin död. Hon är den enda fången som dömts till livsstraff och orsaken är att hon mördat den vite mannen Lloys Hendricks, som tagit hand om henne sedan hon var liten. Vi förstår snart att Memory är en bildad flicka och att någonting väldigt hemskt måste ha hänt för att hon skulle vara kapabel att döda någon.

Parallellt med beskrivningar av livet i fängelset får vi ta del av Memorys liv. Hon skriver själv ner sin historia i en skrivbok som någon gett henne. Berättelsen är inte kronologisk, utan hon skriver det hon kommer att tänka på och beskriver det som hänt på det sätt hon uppfattat det. Till slut får vi ändå veta allt, en ledtråd i taget. Sättet att berätta ställer ganska stora krav på läsaren, så det här är en bok som kräver en god läsare, eller mycket stöd från undervisande lärare. När eleverna väl kommit in i den fascineras de dock av den värld Petina Gappah beskriver och blir engagerade i Memorys öde.

Genom att berätta om Memory ger hon oss också historien om ett land som har en minst sagt komplicerad historia och även en komplicerad nutid. Genom skönlitteratur får eleverna kunskap om världen och Memorys liv som albino, med den utsatthet det medför är också något som många vill veta mer om. Viktiga teman som identitet, klass, ras och genus är sådant som många finner intressant och viktigt.


Om boken

Memorys bok av Petina Gappah, Albert Bonniers Förlag, (2017), vuxna, 285 sidor

Originaltitel: The Book of Memory (2015) Översättare: Helena Hansson

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.