I dagarna landar antologin En bro av poesi på alla Sveriges lågstadieskolor. Det är Ann Boglind och Anna Nordlund som valt ut texter som skulle kunna bidra till att intresset för poesi skall väckas redan under förskoleklassåldern. Boken som Svenska Akademien nu ger som gåva till alla elever i förskoleklassen är illustrerad av 15 nutida illustratörer och är tänkt att användas både i skolan F – 3 och läsas hemma tillsammans med föräldrarna.

Syftet med antologin menar Svenska Akademien är att sprida glädjen att läsa litteratur tillsammans och texterna är en blandning av relativt nyskrivna dikter av nutida författare och dikter som har blivit klassiker i den svenska litteraturskatten. Man kan tänka sig att det här är ett försök att skapa en svensk poesikanon och den tanken är vällovlig och projektet är oerhört ambitiöst. Illustratörerna har skickligt gestaltat dikterna och bilderna stöttar och utvecklar innehållet i texterna på ett både lekfullt och känslosamt sätt. Både bilder och texter kan leda till samtal och både stort och smått och på varje uppslag finns frågor som kan inspirera till samtal. UR-play släpper i dagarna också en serie där 10 av dikterna kommer att gestaltas ytterligare och de aviserar att en lärarhandledning kommer att finnas att ta del av. Edit: Nu finns lärarhandledningen att hitta HÄR!

Nu till mina tankar om den här unika satsningen, jag ser en vacker och härlig samling av texter som känns mer som en utbildningssatsning till de vuxna som uppmanas att läsa tillsammans med sina elever eller barn hemma. En bro av poesi, som ges som gåva till 6-åringar, måste läsas tillsammans med vuxna och blir det en bok som hamnar bredvid sängen eller i vardagsrummet och som tas fram med jämna mellanrum för att högläsas så kan den bidra till ett intresse för och en väg in i poesins värld. Den kan också bli en bokhyllvärmare om de vuxna inte aktivt tar sig an läsningen och för de elever jag undervisar så är många av texterna allt för komplicerade språkligt. Urvalet av texter från många tider innebär att många ord är okända för dagens barn, det finns en ordlista längst bak i boken och jag tror att också många vuxna behöver använda den för att som första steg förstå diktens ord.

Sedan kommer vi till dikternas innehåll, de är utvalda för att vara elevnära och samtidigt universella och visst kan 6-åringar uppskatta dikter av Fröding, Boye, Gullberg, Ekelöf och Karlfeldt men helt lättuggat är det inte. Teman som sorg, ensamhet, vänskap, glädje och trygghet berör de allra flesta men förmågan att tolka poesi och förstå det som står mellan och bortom raderna är inte var mans kunskap idag. Det borde det vara och i så måtto så är Svenska Akademiens satsning ett försök till en allmän fortbildning, om det ska bli en folkrörelse så behöver de hålla i och fortsätta att ge böckerna i gåva, skapa omfattande kringmaterial och kanske också ordna till fortbildningar för verksamma lärare.


Om boken

En bro av poesi, urval av Ann Boglind och Anna Nordlund, Svenska Akademien, En bok för alla (2021), 6-9 år, 124 sidor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.