Vi människor kan göra så mycket ont men också mycket gott.

Vi har alla ett val, vi kan välja det goda. 

Hédi Fried, ur förordet till Historien om Bodri

Historien om Bodri  med text av Hédi Fried och bild av Stina Wirsén är en bilderbok som alla lågstadieklasser och särskoleklasser i staden Göteborg har fått ett exemplar av och i ett digitalt möte med Stina Wirsén så delade hon med sig om tankar över hur man skulle kunna arbeta med boken i skolan och hur man kan använda litteratur och skapande för att tala med barn om svåra saker. Som typ döden, förintelsen eller Covid 19.

Wirsén berättade att det här är Hédis berättelse och att texten och alla bilder som Stina gjort har vuxit fram i samarbete med henne. Både hon och systern Livia (som också är med i boken) tycker mycket om resultatet. Stina menar att det är är en bok som man skall läsa tillsammans, en högläsningsbok som kan leda till samtal i undervisningen och som kan öppna upp för känslor och tankar. Boken passar mycket väl in i värdegrunds och demokratiarbete i skolan och kan fungera som en utgångspunkt i olika temaarbeten. 

Ska man verkligen läsa om hemska saker för barn? är en fråga som Stina ofta får och hon svarar ja, om man sätter ord på hemskheter och som vuxen på ett tryggt sätt möter de funderingar som uppstår så kan det skapa trygghet för barn i alla åldrar. Hennes tips är att själv läsa boken innan och förbereda sig på de känslor som boken väcker. Svåra saker finns i barns liv, de snappar upp nyheter och har existensiella frågor mycket tidigt. Om man pratar om dem så kan det kännas lättare. Saker finns ju inte mindre om man inte benämner dem … 

Vill man ha lite hjälp så finns det ett lässtöd som förlaget tagit fram  och på #vimåsteprata finns tips för äldre barn och ungdomar hur man kan arbeta med demokratifrågor. 

Vad tänker jag då om själva boken? 

Det är en fin berättelse som tar sig an de svåraste frågorna och samtidigt som den är ett historiskt dokument så är den ständigt aktuell. Texten är lätt att ta till sig och de fina illustrationerna förstärker den sorgliga berättelsen om Hédi och Livia och Bodri. Stina Wirsén har helt rätt i att man ska läsa den här boken flera gånger innan man tar sig an den och läser högt tillsammans med barn, den framkallar så många känslor. Hédi Fried är en överlevare och genom hennes böcker så kan vittnesmålet om Förintelsen leva vidare, i Historien om Bodri  finns en bra utgångspunkt för samtal också för barn.

Om boken

Historien om Bodri, Hédi Fried & Stina Wirsén, Natur & Kultur (2019), 6-9 år, 26 sidor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.