Folkrörelserna har en viktig plats i svensk historia och när jag undervisar i historia tar jag självklart upp dem. En bok som ger en bra sammanfattning av kvinnorättsrörelsen är Marta Breens bok Kvinnor i kamp som är illustrerad av Jenny Jordahl och på ett informativt och många gånger roligt sätt presenterar en kamp som långt ifrån är över. Kvinnor i kamp har undertiteln 150 års kamp för frihet, jämställdhet, systerskap och det står klart att alla tre delar behövs.

När jag läste Breens beskrivning av kvinnors kamp för frihet och rättigheter slogs jag av hur sällan vi lyfter de kvinnor som faktiskt sett till att vi trots allt lever i ett hyfsat jämställt samhälle. Många tar vår jämställdhet för given, men faktum är att vi troligen aldrig haft de rättigheter vi har om inte andra kvinnor kämpat hårt. Det är något vi inte får glömma.

Kvinnor i kamp tar avstamp för ungefär 150 år sedan och berättar om kampen för att som kvinna anses vara en fullvärdig medborgare. Det handlar om rösträtt, men också om andra, viktiga rättigheter som rätten till utbildning, att få bestämma över sin egen kropp och vem man ska gifta sig med. Rättigheter som långt ifrån alla kvinnor har idag. Det här är en allmänbildande bok som många borde läsa för att få chansen att utöka sina kvinnliga förebilder. En bok som därför borde användas i undervisningen både på högstadiet och gymnasiet. Om inte hela så i alla fall delar.


Om boken

Kvinnor i kamp: 150 års kamp för frihet, jämställdhet, systerskap av Marta Breen (text) och Jenny Jordahl (bild), Natur & Kultur, (2019), Unga vuxna, 119 sidor

Översättning: Hanna Hellquist

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.