Jag får ofta frågor från lärare där de letar efter bra nyskrivna noveller som kan användas i teman när man arbetar ämnesöverskridande. I Lgr 22 får ämnet sexualitet, samtycke och relationer större utrymme och vad passar bättre än att läsa och jobba kring novellerna i Höra pulsen slå? I 13 kortare texter med början i brottningsmatchen som blir till en kyss till den fumliga sexdebuten i en koja får eleverna möta ungdomar i högstadieåldern som längtar och trängtar efter att vara nära. Inget är enkelt och ganska mycket är pinsamt och ofta alldeles underbart. Pirr och blickar, kompisarnas reaktioner, tvivel och flirt blandas i de här texterna som alla passar att använda som samtalsunderlag i undervisningen. Värderingsövningar och alternativa slut likt forumspel skulle passa väl att använda och jag smånynnade på Gyllene Tider under hela läsningen. När vi två blir en kom när jag gick i årskurs 8 och titeln på den här samlingen förflyttar mig genast till tonåren. Författarna har i den här textsamlingen lyckats fånga tonårstiden så väl och jag känner många elever som (under pinsamhetsprotest) skulle älska att läsa den här samlingen. Jag kan tänka mig att den funkar från åk 6 och uppåt.


Om boken

Höra pulsen slå, red Elin Lucassi, En bok för alla, (2022), 207 sidor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.