Malala – orden är hennes vapen och Malala Yousafzai: ett fantastiskt liv är två böcker som jag återkommande arbetar med i början av mellanstadiet. De passar bra att högläsa och diskutera i samband med att man arbetar kring barnkonventionen, demokrati och mänskliga rättigheter. Malala Yousafzai är den pakistanska unga kvinna som fick Nobels fredspris 2014 och passar extra fint att arbeta kring i skolan där jag verkar.

Malala – orden är hennes vapen är en vackert illustrerad bilderbok med bilder av L.C. Wheatley och text skriven av Karen Leggett Abouraya och den tar på ett lättläst sätt upp alla människors rätt till utbildning, alla människor rätt att göra sin röst hörd. Boken börjar med Malalas tal i FN och efter hand får man veta mer om hennes bakgrund, det politiska läget i Pakistan och vad Malala tänker om sin och andra flickors framtid.

Malala Yousafzai: ett fantastisk liv är skriven av Hiba Noor Khan är en lättläst men något längre text som berättar om Malalas uppväxt, hennes barndom i Pakistan, hur hon sköts av Talibanerna och hennes kamp för att flickor skall få möjlighet att utbilda sig. Boken är illustrerad av författaren och kan fördel kombineras i undervingen med klipp hämtade ur Malalas tal, där finns mycket att hitta på Youtube.

“One child, one teacher, one book, one pen can change the world.”

Malala

Edit: Våren 2022 kom bilderboken Malala Yousafzai i serien Små Människor, Stora drömmar ut och den kompletterar de båda tidigare nämnda böckerna fint. Med färgglada och tydliga bilder och enkel text så berättar Maria Isabel Sánchez Vegara om Malalas liv och som i alla böcker i serien så finns i slutet av boken en tidslinje över hennes liv.

Om böckerna

Malala – orden är hennes vapen, Karen Leggett Abouraya & L.C. Wheatley, Förlaget Hjulet, 38 sidor

Malala Yousafzai: ett fantastiskt liv, Hiba Noor Khan, Lind & Co (2019), 120 sidor

Om boken

Malala Yousafzai, Maria Isabel Sánchez Vegara, Manal Mirza, Bookmark förlag (2022), 36 sidor

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.